De omgevingswet gaat per voorjaar 2019 in

      Reacties uitgeschakeld voor De omgevingswet gaat per voorjaar 2019 in

De Omgevingswet gaat niet per 2018, maar per 2019 in, schrijft minister Schultz van Haegen van het ministerie Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Eerder werd de ingangsdatum 1 januari 2018 aangehouden. Na verloop van tijd liet de minister de datum 1 januari los en werd in communicatie van het ministerie 2018 gebruikt.
In de Kamerbrief meldt de minister dat het wetgevingsproces voor de Omgevingswet alsnog meer tijd kost.
“Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019.”

Omgevingswet

Die planning is nog afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening en de politieke constellatie na de landelijke verkiezingen van maart 2017, voegt de minister daar nog aan toe. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de AMvB’s, de vier uitvoeringswetten. Schultz hoopt op 1 juli te starten met de formele toetsing en consultatie van de AMvB’s.

 

Bron: BrandVeilig.com