Safety & Security

Voorkom ongelukken, vertrouw op onze deskundigheid!
SafeCon biedt u als partner veiligheidskundig advies om u in uiteenlopende situaties bij te staan in vraagstukken met betrekking tot (brand)veiligheid en veilig werken.
Dit is niet altijd technische ondersteuning. Veiligheid is net als technologie een resultaat van mens, middel en omgeving.

Onze veiligheidskundige adviseurs (MVK of HVK) kunnen u helpen met:

 • Het opstellen van een branchegerichte Arbocatalogus
 • Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E) + toetsen door gecertificeerde Arbodienst
 • Opstellen en bewaken van het Plan van Aanpak
 • Opstellen Ontruimingsplannen conform NEN-8112 richtlijn
 • Ondersteunen ontruimingsoefeningen
 • Ontruimingstekeningen en plattegronden conform NEN-7010 richtlijn
 • Opstellen en aanvraag omgevingsvergunning
 • Uitvoeren van relevante metingen en aansluitend adviseren inzake maatregelen
 • Voorbereiden en/of verzorgen van Toolbox meetings
 • Ondersteunen van uw QSHE-afdeling
 • Opstellen en/of beoordelen van Taak Risico Analyses
 • Ondersteunen bij vraagstukken vanuit de Arbeidsinspectie
 • Ongevallen onderzoek
 • VCA / VCU ondersteuning
 • Opstellen Programma van Eisen (brandmeld- / ontruimingsinstallaties)
 • Begeleiden van inspecties (brand)beveiligingsinstallaties door geaccrediteerde certificeringsbureau
 • Uitvoeren maandelijkse Taken Beheerder Brandmeld- / sprinklerinstallaties + jaarlijks onderhoud
 • Vuurlastberekeningen, etc.
 • (Brand)Veiligheid gerelateerde Training & Opleiding

Verklaring afkortingen:

MVK : Middelbaar Veiligheidskundige
HVK :
Hogere Veiligheidskunde
QSHE
: Quality, Safety, Health and Environment
VCA :
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
VCU : Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties