Bijna de helft van de werknemers heeft nog nooit ontruiming geoefend!

Ongeveer 45 procent van de Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend op het werk, luidt de conclusie van een enquête onder duizend werknemers.
Van de ondervraagden zegt verder 15 procent dat er op zijn of haar werkvloer geen ontruimingsplan geldt en 18 procent weet niet of een dergelijk plan er is.

Deze resultaten zouden betekenen dat veel bedrijven de Arbowet niet naleven, die voorschrijft dat er een ontruimingsplan moet zijn en dat men minstens één keer per jaar moet oefenen.

“Het mag niet bij theorie blijven. In nood ga je vaak op de automatische piloot. Dan kun je het maar beter goed geoefend hebben”, zegt operationeel directeur Jan Piet van Dijk van Manutan, een bedrijfsartikelenleverancier die de enquête met onderzoeksbureau NovioData uitvoerde.

Overige resultaten uit de rondvraag zijn dat ongeveer een derde van de werknemers niet weet waar de brandblusser hangt. Hetzelfde geldt voor de EHBO-koffer. De huidige wetgeving stelt dat beide hulpmiddelen zich in de buurt van werknemers moeten bevinden.

Bron: nu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *